ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Фізична особа підприємець Фурманенко Ігор Русланович (далі «Компанія» або «Правовласник») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник» та/або «Користувач» та/або «Виконавець» («Викладач») (разом у тексті – «Сторони», окремо «Сторона») приєднатися до цього Публічного договору (оферти) (далі – «Договір» та/або «Оферта») на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться вчинення наступних конклюдентних дій: реєстрація на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку, проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із Публічним договором (офертою)» та/або підписання відповідного Додатку (Додаткової угоди) до цього Публічного договору (оферти) що містить деталізацію співпраці Сторін. Акцептуючи договір «Замовник»/ «Користувач»/ «Виконавець» («Викладач») в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, умови і порядок перебігу навчального процесу, вимоги до викладачів, відповідальність та усі інші умови цього Договору. Якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї публічної оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від укладення цього публічного договору. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

Цей Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 та Глави 63 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх «Замовників»/ «Користувачів»/ «Виконавців» («Викладачів»).

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  З метою однозначного трактування для цілей цього Договору терміни, наведені нижче, мають наступне значення:


  1. «Договір» – цей публічний договір (з усіма змінами та доповненнями) опублікований на Веб-сайті за адресою https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua/uk та/або в Мобільному застосунку та адресований будь якій фізичній особі, що бажає здійснити замовлення (придбати послугу та/або надати послугу). За цим договором Компанія бере на себе обов’язок здійснювати продаж послуг перелік яких міститься на Веб-сайті https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua/uk та/або в Мобільному застосунку усім хто звернеться для їх придбання;
  2. «Додаток» / «Додаткова угода» - Документ, що фіксує письмові домовленості між Компанією та Замовником та/або Користувачем та/або Виконавцем (Викладачем). Такі домовленості можуть містити в тому числі, але не виключно інформацію щодо деталізації та вартості послуг, порядку та термінів їх надання та інші умови, необхідність деталізації яких визначають Сторони. Такий документ може бути укладений в тому числі в електронному вигляді в тому числі із застосуванням КЕП та/або бути складовою частиною облікового запису Користувача;
  3. «Оферта» - публічна пропозиція Компанії, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Компанією Публічний договір дистанційним способом на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі Додатки, Додаткові угоди, тощо;
  4. «Акцепт» – це беззастережне прийняття умов цього Договору між «Замовником»/ «Користувачем»/ «Виконавцем» («Викладачем») та Компанією. Акцепт засвідчує факт укладення Договору та може бути здійснений шляхом оформлення замовлення, підписання відповідного Додатку та/або Додаткової угоди до цього Публічного договору (оферти) чи вчинення інших конклюдентних дій;

   Якщо «Замовник»/ «Користувач»/ «Виконавець» («Викладач») не погоджуєтеся з будь-якою з умов Договору, він не має права здійснювати будь які замовлення у Компанії. Повне та безумовне прийняття «Замовником»/ «Користувачем»/ «Виконавцем» («Викладачем») умов Договору є необхідною умовою для оформлення замовлення послуг.

   Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного Договору, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, є вчинення конклюдентних дій.

  5. «Веб-сайт» - сайт Компанії, який розміщений за адресою https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua/uk і всі його субдомени, через які надаються послуги Компанії, а також доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів на ньому відповідно до положень та умов, зазначених в цьому Договорі;
  6. «Мобільний застосунок» – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку (застосунку) для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «JustSchool - English online», який надається Компанією Замовнику та/або Користувачу та/або Виконавцю (Викладачу) у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до послуг Компанії;
  7. «Платформа» – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, надання та/або отримання Послуг, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були здійснені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Компанією, надавати оцінки тощо. Платформа є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції;
  8. «Відвідувач» - фізична особа, яка використовує Веб-сайт та/або Мобільний застосунок без реєстрації Облікового запису;
  9. «Замовлення» - рішення Замовника та/бо Виконавця (Викладача) замовити та/або послугу оформлене на Веб-сайті Компанії та/або в Мобільному застосунку;
  10. «Заморозка» - функція, що дозволяє повернути на баланс Замовника обмежену кількість уроків, яку він пропустив (повертається у вигляді бонусного уроку);
  11. «Замовник» – повнолітня фізична крім осіб, які: знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення активних бойових дій та/або резидентів, або осіб які знаходяться на території Російської федерації та/або є особами, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); не мають необхідного обсягу правоздатності та дієздатності для укладення такого роду правочинів), особа, яка здійснює оплату послуг Компанії, замовлення може бути вчинено Замовником як у власних інтересах (тоді Замовник сам є Користувачем) так і в інтересах третіх осіб (Користувачів), в тому числі і малолітньої або неповнолітньої дитини (далі – “Дитина”) законним представником, опікуном, піклувальником якої є Замовник;
  12. «Користувач» – сторона Договору, повнолітня фізична особа що оформила замовлення послуг або неповнолітня/малолітня фізична особа в інтересах якої оформили замовлення послуг, що представлені на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку Компанії. Особа яка безпосередньо отримує та/або надає послуги. Всі Користувачі за Договором набувають рівних прав та обов'язків. Коли Користувачем є Дитина то замовлення послуг вчиняється в її інтересах Замовником, який зобов’язаний контролювати виконання даного Договору Користувачем та несе відповідальність за такого Користувача;
  13. «Виконавець» («Викладач») - сторона Договору, повнолітня фізична особа що виконує замовлення послуг (надала послуг) в інтересах Замовника послуг, що представлені на Веб-сайті Компанії та/або Мобільному застосунку. Всі Виконавці (Викладачі) за Договором набувають рівних прав та обов'язків перед Замовником та Компанією;
  14. «Дитина» - малолітня та/ неповнолітня фізична особа в інтересах якої Замовником здійснено замовлення послуг, що представлені на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку Компанії;
  15. «Обліковий запис» - сукупність інформації про Користувача яка надана ним або Замовником та/або Виконавцем (Викладачем) при реєстрації, що містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача для подальшої авторизації на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку, зокрема: прізвище, ім'я, номер телефону, e-mail Користувача та пароль;
  16. «Ціна» – визначена Компанією сума грошових коштів, що сплачується за послуги які замовляє/купує/отримує у Компанії Замовник/Виконавець (Викладач);
  17. У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в розділом 1 Договору. В такому разі тлумачення термінів здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається у першу чергу - законодавством України, у другу чергу - на Веб-сайті https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua/uk, потім загальноприйнятим тлумаченням положення.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи його умови), Замовник/Користувач/Виконавець (Викладач) підтверджує наступне:
   Замовник/Користувач/ Виконавець (Викладач) цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору та він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, Політики конфіденційності;
   Замовник/Користувач/ Виконавець (Викладач) повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії з метою можливості виконання умов цього Договору;
  2. Замовник/Користувач/ Виконавець (Викладач) володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для приєднання до цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору, Політикою конфіденційності, Згодою на збір та обробку персональних даних в повному обсязі та приймає їх умови в повному обсязі без будь-яких обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов даних документів та надає згоду на збір та обробку наданої Компанії персональної інформації на умовах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та даними документами.
  3. Замовник/Користувач/ Виконавець (Викладач) цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору щодо можливості відеофіксації (відеозапису) Компанією процесу надання та/або отримання освітніх послуг в межах отримання доступу та/або використання Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та він дає дозвіл на збір, обробку використання, в тому числі, проте не виключно такого відеозапису Компанією та передачу персональних даних на умовах, Політики конфіденційності;
  4. Всі відносини, що виникають у зв’язку із цим Договором, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано у самому Договорі.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Компанія зобов'язується надати послуги (шляхом доступу до внутрішнього функціоналу Веб-сайту та/або Мобільному застосунку) за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільному застосунку на замовлення Замовника та/або Виконавця (Викладача), а Замовник та/або Виконавець (Викладач) – прийняти та/або надати та оплатити послуги на умовах, визначених у цьому Договорі.
  2. Будь-яка інформація на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку надається Користувачеві на умовах «як є і як доступно» і не має трактуватися як спонукання до вчинення дій.
  3. Компанія надає Користувачеві доступ до Веб-сайту: https://justschool.me/uk та/або Мобільного застосунку для використання таких функціональних можливостей Платформи відповідно до цих Правил:
   дистанційні заняття з англійської мови
   дистанційні заняття з німецької мови
   розмовний клуб;
   онлайн курси;
   відкриті уроки для дітей;
   інший функціонал Веб-сайту та/або Мобільному застосунку.
  4. Компанія надає Користувачеві доступ до Веб-сайту: https://justsmart.com.ua/uk та/або Мобільному застосунку для використання таких функціональних можливостей Платформи відповідно до цих Правил:
   дистанційні заняття з англійської мови
   дистанційні заняття з польської мови
   дистанційні заняття з української мови
   дистанційні заняття з математики
   дистанційні заняття з історії України
   дистанційні заняття з програмування
   онлайн курси;
   груповий формат уроків (для англійської мови передбачено звичайний і оновлений формат);
   інший функціонал Веб-сайту та/або Мобільному застосунку.
  5. Доступ до внутрішнього функціоналу Веб-сайту та/або Мобільному застосунку надається на платній та/або безкоштовній основі. Вся інформація про функціональні можливості Веб-сайту та/або Мобільному застосунку та умови його використання доступна Користувачеві на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку. Замовник/Користувач/Виконавець (Викладач) погоджується, що він самостійно відповідає за ознайомлення з умовами доступу до функціональних можливостей Веб-сайту та/або Мобільному застосунку. Користувач споживає послуги шляхом участі в індивідуальних чи групових заняттях, шляхом перегляду чи викладання навчальних матеріалів в тому числі онлайн курсів до яких було надано доступ після замовлення послуг на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку.
  6. Компанія на свій розсуд може час від часу вносити зміни до цього Договору, Політики конфіденційності, інших документів, які є невід'ємною частиною цього Договору (далі – «Документи»). Компанія публікуватиме зміни на Веб-сайті, вказуючи дату останньої редакції документів.
  7. Цей Договір може бути змінено та/або доповнено Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, Компанія залишає за собою право повідомляти Користувачів про внесення змін до Договору та інших Документів шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Користувача. Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови Договору на предмет змін та/або доповнення. Зміни набирають чинності з дати публікації документів у новій редакції.
  8. Якщо Користувач не погоджується з умовами, що змінилися, він повинен припинити використання Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та не користуватись послугами Компанії.
  9. Подальше користування послугами або інше використання технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку Користувачем після публікації нової редакції Договору вважатиметься згодою Замовника/Користувача/Виконавця (Викладача) щодо нових умов оферти та нової редакції Договору. У разі якщо Компанія протягом одного календарного дня з моменту оприлюднення змін до Договору не отримає від Користувача в електронній формі відмови, запропоновані зміни/доповнення до Договору та/або Документів вважатимуться прийнятими та узгодженими Користувачем відповідно до ч.3 ст. 205 Цивільного кодексу України.
  10. Основною мовою Договору та Веб-сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступних на Веб-сайті (документи можуть бути викладені також іншими мовами).
 4. РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ
  1. Умовою надання послуг є реєстрація (при реєстрації необхідно поставити позначку про згоду з даним Договором та іншими документами, розміщеними на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку) і авторизація на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку. Реєструючи Обліковий запис, Замовник та/або Виконавець (Викладач) гарантує, що надана ним інформація є правдивою, актуальною, точною і повною. Замовник та/або Виконавець (Викладач) гарантує та підтверджує, що є дієздатною, повнолітньою особою, і що має права і повноваження для укладення даного Договору.
  2. У разі недосягнення Користувачем повноліття, один з батьків або законний опікун буде виступати Замовником та несе повну відповідальність за реєстрацію і доступ до Облікового запису неповнолітнього чи малолітнього Користувача, а також за користування таким Користувачем послугами. Замовник та Користувач мають дотримуватись умов даного Договору та інших документів опублікованих на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку.
  3. На адресу електронної пошти вказану під час реєстрації надсилаються дані для входу в Обліковий запис на Веб-сайті та/або Мобільного застосунку. Також при реєстрації може бути запропоновано підтвердити номер мобільного телефону шляхом введення коду підтвердження надісланого на мобільний телефон вказаний при реєстрації. Після проходження всіх ступенів авторизації Користувач отримує доступ до Облікового запису.
  4. В подальшому доступ до Облікового запису здійснюється шляхом введення логіну та пароля Користувача.
  5. Користувач/Замовник/Виконавець (Викладач) самостійно несе відповідальність за збереження секретності логіна і пароля Облікового запису. Всі дії, вчинені на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку з використанням логіна та/або пароля Облікового запису конкретного Користувача, вважаються його діями за «замовчуванням» та не потребують додаткової верифікації (перевірки) з боку Компанії.
  6. Користувач з моменту реєстрації Облікового запису набуває право на отримання за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку доступу до комплексу даних інформаційно-довідкового характеру, у тому числі на отримання надаваних Компанією послуг:
   після реєстраційне обслуговування Користувача на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку (підтримання створеного Облікового запису з можливістю його самостійного наповнення Користувачем інформацією зі своїми персональними даними);
   видаленням Облікового запису Користувача за його запитом;
   надання Користувачу можливості здійснити вибір послуг з метою подальшого створення онлайн-замовлень на отримання доступу до них на визначених умовах;
   створення Користувачем на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку онлайн-замовлень;
   організація доступу Користувача до інформаційних матеріалів, які можливо отримати (придбати) з використанням технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   організації за допомогою Веб-сайту та/або Мобільного застосунку комунікації Користувача та Компанії шляхом обміну повідомленнями у текстовій та іншій формі для надання необхідної інформації.
  7. У разі несанкціонованого доступу до Облікового запису, Користувач має негайно повідомити про це Компанію. У разі відсутності повідомлення Користувач (у випадку якщо Користувач неповнолітня особа то Замовник) та/або Виконавець (Викладач) несе відповідальність за всі дії, здійснені від імені такого Облікового запису.
  8. Компанія залишає за собою право заблокувати обліковий запис або обмежити (припинити) надання прав на користування послугами у разі порушень даного Договору, Угоди користувача та/або вимог чинного законодавства України.
  9. Вся інформація про послуги (ціна послуг, строки надання, інша інформація) наявна на відповідній сторінці Веб-сайту та/або Мобільному застосунку, де Користувач має змогу ознайомитись з умовами надання послуги, у разі якщо у Користувача після ознайомлення з умовами надання послуги залишились запитання він може зв’язатись з Компанією шляхом обміну повідомленнями у текстовій формі, або зателефонувати за номером 0800339742. До Веб-сайту: https://justschool.me/uk та за номером 0800335481 до Веб-сайту: https://justsmart.com.ua/uk (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів операторів мобільного зв’язку).
   Замовлення здійснюються зі свого особистого Облікового запису.
   Замовлення є підтвердженим після підтвердження оплати, а саме з моменту зарахування коштів на рахунок Компанії.
   Компанія надає Користувачеві доступ до платних матеріалів Веб-сайту та/або Мобільного застосунку після оплати, доступ до безкоштовних матеріалів доступний з моменту реєстрації.
   Послуги надаються онлайн.
   Термін надання послуги залежить від виду та ціни, послуги обраної Замовником під час Замовлення.
 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ САЙТУ ТА/АБО МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ
  1. Дистанційні заняття з англійської мови та німецької мови (: https://justschool.me/uk)
   1. Компанія підбирає викладача для занять за погодженням з Користувачем в залежності від його вимог і побажань.
   2. Користувач має право, за бажанням, змінити поточного викладача.
   3. Компанія маємо право замінити Користувачеві викладача за наявності для цього поважних причин, з обов'язковим повідомленням про це Користувача.
   4. Графік занять узгоджуються з Користувачем.
   5. Тривалість одного заняття складає:
    40 хвилин - для Користувачів віком до 10 років;
    50 хвилин - для Користувачів від 10 років;
    60 хвилин - групові заняття в звичайному і оновленому формату незалежно від віку Користувачів;
    60 хвилин – відкриті уроки для дітей та дорослих.
   6. Перенесення або скасування занять Користувачем можуть бути здійснені:
    не пізніше як за 1 (одну) годину до початку заняття для Користувачів віком до 18 років.
    Недотримання зазначеного терміну прирівнюється до неявки Користувача на заняття.
   7. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про перенесення чи скасування заняття або перевищення ліміту перенесень/скасувань занять, заняття вважається таким, що відбулося і таким, що підлягає оплаті у розмірі 100%. Відкриті уроки для дітей не переносяться, а відбуваються згідно встановленого графіку.
   8. Користувач може повідомити Компанію про свою відсутність на звичайному груповому уроці. Так як такий урок не можна скасувати/перенести - менеджер пропонує учню заморозити урок і фіксує заморозку. Заморозки діють тільки на дитячі пакети. Дорослим групові уроки заморозити неможливо.
   9. Користувач може повідомити Компанію про свою відсутність на оновленому груповому уроці. Так як такий урок не можна скасувати/перенести - менеджер пропонує учню заморозити урок і фіксує заморозку. Заморозки діють тільки на дитячі пакети. Дорослим групові уроки заморозити неможливо. Користувач може заморожувати уроки в будь-який період на доступну кількість тижнів протягом якого діють пакети.Після використання всіх доступних тижнів заморозки, пропущені уроки будуть згорати і списуватись з балансу. Ця умова заморозки діє виключно для групового формату навчання коли у групі присутні одночасно 6 (шість) Користувачів на уроці.
   10. Кількість заморозок обмежена і залежить від останнього оплаченого пакету занять учня та застосовується виключно звичайного формату групових уроків :
    8 уроків-2 заморозки;
    16 уроків-4 заморозки;
    32 уроки-8 заморозок;
    64 уроки - 16 заморозок.
   11. Кількість заморозок для оновленого групового формату уроків (6 одночасних користувачів):
    пакет на 64 уроки - максимум 2 тижні заморозки за період тривалості пакету. Користувач може заморозити уроки тільки від 1 тижня. Після заморозки 2го тижня більше заморожувати уроки Користувач не зможе;
    пакет на 96 уроків- максимум 4 тижні заморозки, також може заморозити уроки від 1 тижня. Після 4 тижнів заморозки уроки будуть згорати.
   12. Умови повернення коштів: школа повертає кошти протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів від моменту старту групи за усі уроки які залишились на балансі. Після 14 (чотирнадцяти) робочих днів повернути кошти неможливо. Ця умова повернення діє виключно для групового формату навчання коли у групі присутні одночасно 6 (шість) Користувачів на уроці.
   13. Попередження про скасування та перенесення заняття може відбуватись в облікову записі Користувача за наявності такої функціональної можливості та/або шляхом надіслання текстового повідомлення на узгоджені засоби комунікації Користувача, Компанії чи викладача залежності від того, хто переносить чи скасовує заняття.
   14. При цьому скасування або перенесення ввідного заняття не враховуються, ввідне заняття завжди є безкоштовним для Користувача. Однак, Компанія залишає за собою право відмовити Користувачу в наданні повторного ввідного заняття.
   15. Викладач має право переносити заняття (в разі хвороби та з інших поважних причин), попередивши про це Користувача не менше, ніж за 24 години. Якщо Користувач вважає, що викладач занадто часто переносить заняття, Користувач має право звернутися до Компанії з вимогою про зміну викладача.
   16. Якщо у час визначений графіком час Користувач не доступний для навчання, Компанія надсилає на контактний мобільний номер Користувача телефону нагадування (смс) . При цьому часом початку заняття вважається встановлений в графіку час початку заняття. Якщо Користувачем жодним чином не реагує та не зявляється на , заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
   17. Заняття, які не відбулися з вини Викладача/Компанії, переносяться в повному обсязі на інший зручний для Користувача час.
   18. При нульовому балансі в Обліковому записі Користувача необхідно протягом 7 (семи) робочих днів поповнити баланс, щоб продовжити заняття за поточним графіком та викладачем. Якщо баланс Користувача не буде поповнено протягом 7 (семи) робочих днів, Компанія перестає бронювати заняття (уроки) в розкладі у Викладача для даного Користувача. Компанія не може гарантувати збереження поточного графіка та викладача навіть якщо оплата відбудеться протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення балансу.
   19. Кількість оплачених занять в Обліковому записі Користувача зберігаються 1 календарний рік після оплати. Якщо ними не скористатися протягом цього часу – заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
   20. Перерахунок вартості занять. У разі якщо Користувач вирішить відновити навчання після тривалого невикористання занять (від 90 календарних днів з моменту припинення використання), Компанія має право перерахувати ціну занять відповідно до вартості, що діє на момент такого відновлення.
   21. Якщо Користувач переходить з группових на індивідуальні заняття або навпаки, то перерахунок кількості уроків буде відрізнятися по середній вартості пакету, відповідно і кількість уроків може змінюватись.
  2. Розмовний клуб.
   1. Доступ до розмовного клубу надається Користувачеві після оформлення підписки на розмовний клуб. З інформацією про поточну вартість місячної підписки можна ознайомитись в особистому Обліковому записі.
   2. У разі оформлення підписки Замовник дає згоду на щомісячне списання грошових коштів у розмірі поточної вартості місячної підписки. На оплачений період Компанія надає доступ до платформи Speaking club. Підписку Користувач може скасувати будь-якої миті у особистому Обліковому записі.
   3. Користувач планує графік занять самостійно за допомогою онлайн-розкладу.
   4. Заняття проходять в звичайних групах з англійської мови. Тривалість заняття – 60 хв.
  3. Онлайн курс.
   1. Доступ до онлайн курсів надається Користувачеві через Інтернет на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку.
   2. Користувач планує графік проходження Онлайн курсу самостійно, в будь-який зручний для нього час.
  4. Оновлений груповий формат уроків з англійської мови.
   1. Формат групових уроків призначений для дорослих і дітей віком від 9 років.
   2. Тривалість заняття 60 хв для дорослих і дітей; Об'єм груп: до 6 осіб; Де проводяться уроки: на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку з аудіо та відео зв’язком, кожне заняття відбувається в записі та завантажується на гугл диск, звідки його можна переглянути та скачати. Графік: двічі на тиждень, та група вихідного дня включає в себе два уроки підряд. Скасовувати або перенести групові уроки неможливо.
  5. Відмова від гарантій і технічні вимоги.
   1. Компанія не відповідає за ненадання послуги в зв'язку з відсутністю у Користувача необхідного програмного забезпечення або технічних проблем з Інтернетом.
  6. Дистанційні заняття з англійської мови, польської, української мови, історії України, програмування та математики (https://justsmart.com.ua/uk).
   1. Компанія підбирає викладача для занять за погодженням з Користувачем в залежності від його вимог і побажань.
   2. Користувач має право, за бажанням, змінити поточного викладача.
   3. Компанія маємо право замінити Користувачеві викладача за наявності для цього поважних причин, з обов'язковим повідомленням про це Користувача.
   4. Графік занять узгоджуються з Користувачем.
   5. Тривалість одного заняття складає:
    40 хвилин - індивідуальні заняття для Користувачів віком до 10 років (українська мова, польська мова, математика);
    50 хвилин - індивідуальні заняття для Користувачів від 10 років (українська мова, польська мова, математика, історія України;
    50 хвилин - індивідуальні заняття не залежно від віку Користувачів (програмування);
    50 хвилин - групові заняття з математики та української мови (підготовка до ЗНО);
    60 хвилин - групові заняття з курсів програмування Scratch, Roblox, Game дизайн, Minecraft;
    90 хвилин - групові заняття з курсів програмування Python, Створення сайтів.
   6. Перенесення або скасування занять Користувачем можуть бути здійснені не пізніше як за 1 (одну) годину до початку заняття для Користувачів.

    Недотримання зазначеного терміну прирівнюється до неявки Користувача на заняття.

   7. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про перенесення чи скасування заняття або перевищення ліміту перенесень/скасувань занять, заняття вважається таким, що відбулося і таким, що підлягає оплаті у розмірі 100%.
   8. Користувач може повідомити Компанію про свою відсутність на груповому уроці. Так як такий урок не можна скасувати/перенести - менеджер пропонує учню заморозити урок і фіксує заморозку. Заморозки діють тільки на дитячі пакети. Групові уроки заморозити неможливо. Користувач може заморожувати уроки в будь-який період на доступну кількість тижнів протягом якого діють пакети.Після використання всіх доступних тижнів заморозки, пропущені уроки будуть згорати і списуватись з балансу. Ця умова заморозки діє виключно для оновленого групового формату навчання з англійської мови, коли у групі присутні одночасно 6 (шість) Користувачів на уроці. Кількість заморозок обмежена і залежить від останнього оплаченого пакету занять учня:
    8 уроків-2 заморозки;
    16 уроків-4 заморозки;
    32 уроки-8 заморозок;
    64 уроки - 16 заморозок.
    1. Заморозка дистанційних групових занять з програмування:
     якщо група 8-12 учнів, заморозка навчання (діє для пакетів на 16 та 32 заняття): Якщо Замовник /Користувач не має змоги навчатись в певний період часу, в цей момент Компанія видаляє такого Замовника/Користувача з групи, щоб не було списання уроків.
    2. Заморозка пакетів дистанційних групових занять з математики та української мови:
     32 уроки - 8 заморозок;
     64 уроки - 16 заморозок.
   9. Кількість заморозок для оновленого групового формату уроків з англійської мови (6 одночасних користувачів):
    пакет на 64 уроки - максимум 2 тижні заморозки за період тривалості пакету. Клієнт може заморозити уроки тільки від 1 тижня. Після заморозки 2го тижня більше заморожувати уроки клієнт не зможе
    пакет на 96 уроків- максимум 4 тижні заморозки, також може заморозити уроки від 1 тижня. Після 4 тижнів заморозки уроки будуть згорати.
   10. Умови повернення коштів: школа повертає кошти протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів від моменту старту групи за усі уроки які залишились на балансі. Після 14 (чотирнадцяти) робочих днів повернути кошти неможливо. Ця умова повернення діє виключно для групового формату навчання коли у групі присутні одночасно 6 (шість) Користувачів на уроці.
   11. Попередження про скасування та перенесення заняття може відбуватись в облікову записі Користувача за наявності такої функціональної можливості та/або шляхом надіслання текстового повідомлення на узгоджені засоби комунікації Користувача, Компанії чи викладача залежності від того, хто переносить чи скасовує заняття.
   12. При цьому скасування або перенесення ввідного заняття не враховуються, ввідне заняття завжди є безкоштовним для Користувача. Однак, Компанія залишає за собою право відмовити Користувачу в наданні повторного ввідного заняття.
   13. Викладач має право переносити заняття (в разі хвороби та з інших поважних причин), попередивши про це Користувача не менше, ніж за 24 години. Якщо Користувач вважає, що викладач занадто часто переносить заняття, Користувач має право звернутися до Компанії з вимогою про зміну викладача.
   14. Якщо у час визначений графіком час Користувач не доступний для навчання, Компанія надсилає на контактний мобільний номер Користувача телефону нагадування (смс) . При цьому часом початку заняття вважається встановлений в графіку час початку заняття. Якщо Користувачем жодним чином не реагує та не зявляється на , заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
   15. Заняття, які не відбулися з вини Викладача/Компанії, переносяться в повному обсязі на інший зручний для Користувача час.
   16. При нульовому балансі в Обліковому записі Користувача необхідно протягом 7 (семи) робочих днів поповнити баланс, щоб продовжити заняття за поточним графіком та викладачем. Якщо баланс Користувача не буде поповнено протягом 7 (семи) робочих днів, Компанія перестає бронювати заняття (уроки) в розкладі у Викладача для даного Користувача. Компанія не може гарантувати збереження поточного графіка та викладача навіть якщо оплата відбудеться протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення балансу.
   17. Кількість оплачених занять в Обліковому записі Користувача зберігаються 1 календарний рік після оплати. Якщо ними не скористатися протягом цього часу – заняття вважається проведеним і оплачується в розмірі 100%.
   18. Перерахунок вартості занять. У разі якщо Користувач вирішить відновити навчання після тривалого невикористання занять (від 90 календарних днів з моменту припинення використання), Компанія має право перерахувати ціну занять відповідно до вартості, що діє на момент такого відновлення.
   19. Якщо Користувач переходить з группових на індивідуальні заняття або навпаки, то перерахунок кількості уроків буде відрізнятися по середній вартості пакету, відповідно і кількість уроків може змінюватись.
  7. Онлайн курс.
   1. Доступ до онлайн курсів надається Користувачеві через Інтернет на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку.
   2. Користувач планує графік проходження Онлайн курсу самостійно, в будь-який зручний для нього час.
  8. Оновлений груповий формат уроків з англійської мови.

   Формат групових уроків призначений для дорослих і дітей віком від 9 років. Тривалість заняття 60 хв для дорослих і дітей;

   Об'єм груп: до 6 осіб;

   Де проводяться уроки: на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку з аудіо та відео зв’язком, кожне заняття відбувається в записі та завантажується на гугл диск, звідки його можна переглянути та скачати. Графік: двічі на тиждень, та група вихідного дня включає в себе два уроки підрядСкасовувати або перенести групові уроки неможливо.

  9. Мінімальні системні вимоги до ПК:
   Операційна система: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;
   Встановлений інтернет браузер Google Chrome останньої стабільної користувацької версії з включеним авто - оновленням;
   Оперативна пам'ять: від 2 Гб і вище, процесор: 2 ядерний процесор від 1.8 ГГц;
   Наявність мікрофона;
   Інтернет з'єднання від 1 Мбіт / сек.
  10. Рекомендовані системні вимоги до ПК:
   Операційна система: Windows 8 / 8.1 / 10 та вище, Mac OS X 10.10, 10.11 та вище;
   Встановлений інтернет браузер Google Chrome останньої стабільної користувацької версії з включеним авто - оновленням;
   Оперативна пам'ять: від 4 Гб і вище;
   Процесор: 2 ядерний процесор від 2.2 ГГц; ;
   Наявність мікрофона і відеокамери;
   Інтернет з'єднання від 35 Мбіт / сек.
  11. Мінімальні системні вимоги для Мобільних телефонів:
   Android Chrome, Samsung Internet Browser сучасних версій;
   iOS Safari, Chrome сучасних версій.
  12. Налаштування робочого місця:
   Закрити всі програми, які можуть займати більшу частину інтернет каналу (такі як файлообмінники);
   На початку заняття (уроку) учень повинен дозволити доступ до мікрофона і камери (за наявності).
  13. Компанія не несе відповідальності і не гарантує, що в процесі надання послуг не виникатимуть технічні або будь-які інші проблеми, в тому числі збої в роботі Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та/або сторонніх сервісів, які можуть використовуватися в процесі надання послуг; що доступ до послуг буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; що всі помилки в роботі Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, сторонніх сервісів будуть виправлені.
  14. Користувач розуміє і погоджується, що Компанія не надає жодних гарантій і не несе відповідальність за неотримання Користувачем доступу до функціоналу Веб-сайту та/або Мобільного застосунку у зв’язку з відсутністю у останнього технічних можливостей для отримання такого доступу, в тому числі проблем з доступом до Інтернету.
  15. У той же час, Компанія не несе відповідальності і не гарантує отримання Користувачем будь-яких результатів від користування послугами; повноту, надійність і якість послуг, контенту; відповідність послуг, контенту очікуванням та/або іншим вимогам.
 6. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. За доступ до окремих функціональних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку з Користувача може стягуватись винагорода відповідно до Тарифів Компанії. З інформацією про ціну послуг (Тарифи) можна ознайомитись в Обліковому записі. Користувач підтверджує, що ознайомлений з Тарифами.
  2. Оплата послуг здійснюється в Обліковому записі Користувача. Оплата послуг здійснюється шляхом 100% (сто) передоплати відповідно до обраного Тарифу. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Компанії. Компанія може не надавати платні послуги до моменту оплати. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Тарифу.
  3. Крім 100% передоплати Замовнику доступна можливість розстрочки оплати. Умови розстрочення можуть змінюватися, з актуальною інформацію про умови розстрочення можна ознайомитись в Обліковому записі.
  4. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Компанії або через онлайн платіжні сервіси, що використовуються Компанією. Оплата проводиться згідно з Тарифами, що діють безпосередньо в момент Замовлення послуг.
  5. Оплата послуг здійснюється у гривні або у гривневому еквіваленті згідно курсу валют встановленого Компанією станом на день оплати.
  6. Компанія бере на себе зобов'язання щодо надання послуг лише після отримання від Користувача підтвердження оплати.
  7. Компанія в односторонньому порядку встановлює ціни та умови надання послуг. У разі зміни вартості на послуги Користувачеві надаються послуги за цінами, що діють на момент замовлення послуги. Встановлена вартість та умови надання послуг діють до наступної зміни вартості послуг, а також протягом усього періоду, що передплачений Користувачем.
  8. Користувач сплачує самостійно всі комісійні витрати та інші передбачені банком або платіжною системою платежі, які можуть бути додані до вартості послуг.
  9. Послуги надаються за умови внесення оплати у розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний банківський рахунок Компанії не пізніше строків, зазначених на Веб-сайті та/або Мобільного застосунку та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, що надсилаються на адресу електронної пошти Користувача або розміщені в Обліковому записі.
  10. Моментом виконання грошового зобов'язання є дата зарахування коштів на рахунок Компанії.
  11. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів.
  12. Компанія залишає за собою право надавати Користувачам доступ до деяких функціональних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку безкоштовно або за знижену плату на спеціальних умовах. Інформація про спеціальні умови доступна в Обліковому записі. Ви самостійно несете відповідальність за ознайомлення зі спеціальними умовами.
  13. Компанія зокрема надає такі спеціальні умови:
   1. Промокоди можуть діяти на першу оплату, крім винятків, про які Компанія повідомляє в офіційних каналах комунікацій. Щоб скористатися промокодом, необхідно перед оплатою в Обліковому записі активувати промокод. Промокод вважається недійсним, якщо його активувати після оплати;
   2. Бонусні заняття з що надаються під час акцій можуть бути нараховані Користувачу за умови, що Користувач сплатив не менше 8 (вісім) індивідуальних занять або не менше 2 (два) місяців групових занять.
   3. У Компанії діє реферальна програма. Щоб скористатися нею Користувачу, необхідно надіслати реферальне посилання, яке знаходиться в Обліковому записі Користувача новому Користувачу. За умови, що новий Користувач перейде за реферальним посиланням, наданим існуючим Користувачем і оплатить 8 (вісім) індивідуальних занять і більше або 2 місяці групових занять і більше – новий Користувач отримує 1 заняття у подарунок, а поточний Користувач за посиланням якого прийшов новий Користувач отримує 3 (три) заняття в подарунок.
   4. При наданні Користувачеві в якості бонусу або заохочення додаткових занять, Користувач не може вимагати грошової компенсації у разі, якщо таке додаткове заняття з якоїсь причини не було проведено, або якщо Користувач відмовляється від такого заняття. Такі додаткові бонусні заняття проводяться після проходження всіх оплачених Користувачем занять.
   5. В окремих випадках, на вимогу Замовника може бути здійснене повернення грошових коштів за невикористані послуги. Права на отримання Користувачем платних та безкоштовних послуг анулюються. Всі комісії і збори оплачуються Замовником за його рахунок. В такому разі Замовник має звернутись до Компанії з такою вимогою та зазначити номер картки, BIC, IBAN, SWIFT. Якщо ці дані не будуть передані Компанії разом з вимогою про повернення грошових коштів то такі вважаються благом Компанії і поверненню не підлягають.
 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  1. Замовник/Користувач/Виконавець (Викладач) зобов’язується:
   1. Самостійно та усвідомлено здійснювати вибір послуг та нести відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, засновані на інформації, розміщеній на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку;
   2. Дотримуватись умов даного Договору та інших документів розміщених на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку, слідкувати за змінами та оновленнями таких;
   3. Дотримуватись законодавства України, норм міжнародного права, поважати інших Користувачів Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   4. Своєчасно та в повному розмірі проводити оплату за замовлені послуги;
   5. Вживати всіх необхідних дій для отримання послуг;
   6. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Компанії при виконанні цього договору, розголошення якої може призвести до збитків та/або негативних наслідків для Компанії;
   7. Не розголошувати третім особам інформацію про технології та алгоритми, які використовує Компанія під час надання послуг;
   8. Користувачі зобов’язується використовувати доступ до послуг та інформації, яку вони отримують за результатами надання послуг, тільки для особистих цілей, не передавати у користування доступ до Облікового запису третім особам;
   9. Надавати Компанії, її уповноваженим особам правдиву, повну, достовірну та актуальну інформацію, стежити за її оновленням та повідомляти про зміну такої інформації;
   10. Не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;
   11. Не шкодити репутації Компанії;
   12. Зберігати інформацію про реєстраційні дані, включаючи логін та пароль, у закритому доступі від третіх осіб, контролювати її, вживати заходів, необхідних для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб, та нести повну відповідальність за будь-яке використання таких даних Користувачем та/або третьою особою;
   13. Дотримуватись інших умов цього Договору.
  2. Користувач має право:
   1. Одержувати від Компанії всю необхідну інформацію з питань, що стосуються надання послуг;
   2. На отримання послуг відповідно до умов цього Договору;
   3. Припинити використання Веб-сайту та/або Мобільного застосунку у порядку, визначеному цим Договором;
   4. Подавати Компанії на розгляд свої побажання та пропозиції щодо покращення роботи Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   5. Залишати відгуки, коментарі щодо наданих послуг.
   6. За бажанням, Користувач може одержати від викладача детальний звіт про навчання
  3. Замовник/Користувач Виконавець (Викладач) гарантує що:
   1. Ознайомився з порядком оплати та надання послуг, йому зрозумілі ці умови і він не має заперечень чи зауважень. Користувач також погоджується, що порядок надання послуг та умови цього Договору не обмежують його права як споживача відповідно до законодавства України;
   2. Вся інформація, розміщена ним на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку, в процесі отримання послуг, у тому числі інформація, зазначена під час реєстрації, є достовірною, точною та актуальною.
  4. Користувачеві забороняється:
   1. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, порушення його своєчасного та правильного функціонування; здійснення спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Веб-сайтом та/або Мобільним застосунком; виконання дій, що викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, або в інший спосіб втручатися в роботу Веб-сайту та/або Мобільного застосунку будь-якими засобами та в будь-яких цілях;
   2. Намагатися отримати доступ до даних інших Користувачів шляхом злому, підстановки даних у відповідних полях Веб-сайту та/або Мобільного застосунку або іншим протиправним шляхом;
   3. Вносити помилкові, неактуальні або такі, що не відповідають умовам цього Договору відомості (дані);
   4. Копіювати, завантажувати, пересилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати будь-яку інформацію за відсутності прав на такі дії відповідно до чинного законодавства України або Договору, створювати на їх основі інформаційні продукти з метою отримання прибутку, а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування;
   5. Здійснювати несанкціонований доступ до Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, облікових записів інших Користувачів;
   6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   7. Використовувати програми для запису відео з екрана під час користування Веб-сайтом та/або Мобільним застосунком;
   8. Розміщувати (публікувати) в мережі Інтернет або іншим чином розповсюджувати без згоди Компанії вміст послуг (курсів), у тому числі, але не виключно: інформаційне наповнення, завдання, інформацію із закритих чатів, навчальні матеріали послуг (курсів) у будь якому вигляді.
   9. Співпрацювати з викладачами (працівниками/підрядниками) Компанії в обхід Компанії. У разі порушення цього пункту Компанія має право розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення сплачених Користувачем коштів.
  5. Компанія зобов’язується:
   1. Забезпечувати доступ до Веб-сайту та/або Мобільного застосунку цілодобово та протягом терміну дії цього Договору, при цьому доступ до Веб-сайту та/або Мобільного застосунку може бути обмеженим в разі:
    Аварії серверів;
    Робіт з модифікації Сервісу;
    Настанні форс-мажорних обставин;
    Інших подій, незалежних від Компанії;
   2. Докладати зусиль, щоб роботи з модифікації Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, відбувалися в нічні години, у вихідні дні та/або в неробочий час;
   3. Надавати послуги на умовах, передбачених цим Договором;
   4. Не розголошувати інформацію, яку він отримав від Користувача та не використовувати її в корисливих цілях;
   5. Вживати відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права заходів щодо забезпечення конфіденційності інформації, що передається Користувачем;
   6. Не розголошувати третім особам отриману від Користувача інформацію без його письмової згоди, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
   7. Всіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Веб-сайту та/або Мобільного застосунку для Користувачів;
   8. Надавати Користувачам достовірну інформацію щодо надання послуг за цим Договором шляхом опублікування на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку.
  6. Компанія має право:
   1. Компанія залишає за собою право відхилити запит особи на реєстрацію без попередження та роз’яснення причин;
   2. На своєчасне отримання оплати від Замовника/Користувача;
   3. Компанія має право залучати третіх осіб (працівників, підрядників, інших уповноважених осіб тощо) для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, а також використовувати послуги/роботи третіх осіб, які забезпечують можливість надання послуг, передбачених цим Договором;
   4. Брати до уваги побажання Користувача по вдосконаленню Сервісу, проте не гарантує їх виконання;
   5. На свій розсуд, будь-якої миті вносити будь-які зміни на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку, додавати нові або скорочувати існуючі послуги, їх зміст, сервіси та функціонал, змінювати дизайн Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, модифікувати, додавати та/або прибирати функції Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, додавати та/або прибирати інформацію розміщену на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку без узгодження із Користувачем;
   6. Отримувати від Користувача всю необхідну інформацію, документи для належного виконання зобов'язань за цим Договором;
   7. Змінювати строки надання послуг з обов'язковим повідомленням про це Користувача;
   8. Проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   9. Надсилати повідомлення, що містять інформацію про послуги, додаткові послуги, товари на електронну пошту Користувача;
   10. Моніторити (контролювати) та записувати телефонні дзвінки, що надходять до Компанії та здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування та виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, а також використання, реалізації та захисту своїх прав та законних інтересів, пов'язаних із правовідносинами, що випливають із цього Договору;
   11. Тимчасово призупинити надання Користувачеві послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг на час усунення таких причин, без відшкодування будь-якої шкоди за тимчасове призупинення надання послуг;
   12. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та припинити надання послуг Користувачеві у випадку, якщо Користувач порушив свої обов'язки за цим Договором, що призвело до неможливості надання послуг у повному обсязі.
   13. Компанія має право в односторонньому порядку видалити Обліковий запис Користувача без його повідомлення, якщо Користувач не замовляв послуги або не використовував Обліковий запис понад 12 календарних місяців поспіль.
  7. Компанія гарантує Користувачеві, що:
   1. Використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних Користувача від втрати, неправильного використання, зміни або знищення, а також вживає заходів щодо належної роботи Веб-сайту та/або Мобільного застосунку. Однак, незважаючи на всі зусилля та запобіжні заходи, Компанія не може гарантувати постійну, безпомилкову, точну роботу Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, абсолютну захищеність інформації від будь-яких загроз, що виникають поза його регулюванням, у тому числі, але не виключно, якщо такі загрози виникли внаслідок протиправних/ необережних дій Користувача, його представників, працівників, уповноважених осіб;
   2. Буде докладати всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у функціонуванні Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, які здатні ускладнити надання або отримання послуг. Проте Компанія не гарантує повної відсутності помилок та збоїв під час використання Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та залишає за собою право призупиняти роботу Веб-сайту та/або Мобільного застосунку при усуненні технічних несправностей;
  8. Надає доступ до інформації та персональних даних Користувача лише уповноваженим працівникам/особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.
 8. ВИМОГИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО ВИКОНАВЦІВ (ВИКЛАДАЧІВ)
  1. Виконавець (Викладач) має бути готовий до проведення заняття та переконається в наявності інтернет-з'єднання за 15 хвилин до початку заняття;
  2. Виконавець (Викладач) має проводити заняття, сидячи за столом у тихому приміщенні. Не допускається проведення заняття:
   сидячи на дивані, розташовуючи ноутбук на колінах;
   лежачи / напівлежачи;
   у громадському приміщенні (кафе/вокзал/тощо);
   у салоні автомобілю;
   на вулиці.
  3. Фон поза Виконавцем (Викладачем) має бути охайним (найкраще - стіна). Не допускається мати на фоні:
   логотипи інших шкіл;
   ліжко / кухонний гарнітур;
   людей або тварин, які пересуваються кімнатою.
  4. Виконавця (Викладача) має бути добре видно і чутно:
   Проведення заняття з вимкненою камерою не допускається.
   Освітлення у кімнаті має падати на обличчя Викладача (не поза Викладачем, що затемнює картинку).
   Вебкамера має бути розташована перед вчителем, на рівні очей (не збоку).
   Сторонні шуми мають бути відсутні, бажано використовувати гарнітуру з навушниками і мікрофоном із функцією шумоподавлення.
  5. Прийом їжі та напоїв під час заняття не допускається, за виключенням склянки води (не чаю/кави/соку тощо).
  6. Гігієнічні потреби Виконавця (Викладача) мають бути здійснені у перерві між уроками. Не допускається переривати урок задля здійснення зазначених потреб.
  7. Виконавець (Викладач) має дотримуватися встановленого професійного дресс-коду:
   одяг закриває плечі;
   скромна лінія вирізу;
   одяг непрозорий;
   татуювання прикриті одягом;
   пірсинг на обличчі бути знятий;
   макіяж денний, натуральний;
   зачіска охайна.
  8. Виконавець (Викладач) має проводити заняття у тверезому зосередженому стані. Не допускається проведення уроку:
   під впливом алкоголю/токсичних речовин;
   у стані перевтоми, коли Виконавець (Викладач) не може залишатися зосередженим;
  9. Виконавець (Викладач) має дотримуватися правил ввічливості та створювати позитивну атмосферу уроку за будь-яких умов:
   Виконавець (Викладач) має бути усміхненим і перебувати у доброзичливому настрої.
   Виконавець (Викладач) має контролювати власні емоції навіть у разі поганої поведінки учня.
   Використання нецензурної лексики або образи неприпустиме.
  10. Виконавець (Викладач) не має права здійснювати контакти з учнем або його батьками поза школою. Вся комунікація щодо учня здійснюється через менеджерів.
  11. Виконавець (Викладач) має дотримуватися правил відміни уроку.
  12. Виконавець (Викладач) має бути доступним для зв’язку для Компанії у свій робочий час щодня (за замовчуванням з 10.00 до 19.00 (UTC+2 за зимовим часом / UTC +3 за літнім часом) у мессенджері для комунікацї Slack.
  13. Виконавець (Викладач) має з повагою ставитися до Компанії. Усі спірні питання мають вирішуватися у професійному тоні з метою знаходження компромісу.
  14. Виконавець (Викладач) зобов'язаний натискати кнопку "учня не має на уроці" якщо він не бачить Користувача на уроці протягом перших 5хв від його початку.
  15. Якщо є проблеми на уроці Виконавець (Викладач) має обов'язково одразу викликати технічну підтримку Компанії.
  16. У разі не виконання Виконавцем (Викладачем) своїх обов'язків за цією Офертою, до нього може бути застосована Компанією наступна система штрафів за кожен встановлений факт такого порушення, а саме:

   Система штрафів

   Оплата за уроки нараховується за умови повного своєчасного проведення з наступним заповненням коментарів від Виконавця (Викладача) протягом 24 годин від початку уроку.

   ПричинаШтраф за кожен факт порушенняКоментар
   Не заповнений коментар Виконавця (Викладача)Урок не оплачується Коментар до уроку має бути заповнений протягом 24 годин від початку уроку. Вчасне заповнення коментарів надає Замовнику/ Користувачу можливість виконувати домашнє завдання, а батькам слідкувати за прогресом.
   Запізнення на урокУрок оплачується Виконавець (Викладач) запізнився на 1-5 хвилин, але продовжив урок на час свого запізнення.
   Урок не оплачується Виконавець (Викладач) запізнився на 1-5 хвилин, але не продовжив урок на час свого запізнення.
   Урок не оплачується Виконавець (Викладач) запізнився на 5-10 хвилин та провів решту уроку.
   150 грн Виконавець (Викладач) запізнився на 5-10 хвилин і не провів урок (Замовник/ Користувач не дочекався Викладача та вийшов). У такому разі серйозне запізнення прирівнюється до невиходу на урок; Замовник/ Користувач отримує 1 безкоштовний урок у якості компенсації.
   150 грн Виконавець (Викладач) запізнився на 10+ хвилин. Урок автоматично вважається не проведеним; серйозне запізнення прирівнюється до невиходу на урок; Замовник/ Користувач отримує 1 безкоштовний урок у якості компенсації.
   Неявка на урок150 грн Якщо Виконавець (Викладач)вчитель не прийшов на урок без попередження, Замовник/ Користувач отримує 1 безкоштовний урок у якості компенсації.
   Відміна урока у день урока75 грн Служба підтримки Виконавця (Викладача) працює до 21:00. Якщо повідомити про відміну уроку наступного дня о 21:00 або пізніше - скасування уроку вважатиметься скасуванням у день уроку.
   Не натискання кнопки “учень не прийшов на урок” Урок не оплачується Коли Виконавець (Викладач) натискає кнопку “учень не прийшов на урок”, Замовник/ Користувач отримує автоматичний дзвінок з нагадуванням, що вчитель чекає його у класі. Після натискання кнопки Викладач має чекати у класі протягом всього уроку. Якщо Замовник/ Користувач все одно не з’явився, урок буде повністю оплачений. Якщо Виконавець (Викладач) не натиснув кнопку, урок не буде оплачений.
   Не натискання кнопки “технічні проблеми на уроці” Урок не оплачується Коли Виконавець (Викладач) натискає кнопку “технічні проблеми на уроці”, до уроку підключаються спеціалісти технічної підтримки і допомагають вирішити проблему. Після натискання кнопки Викладач має чекати у класі протягом всього уроку. Якщо Замовник/ Користувач все одно не з’явився, урок буде повністю оплачений. Якщо Виконавець (Викладач) не натиснув на кнопку, урок не буде оплачений.
   Комунікація з учнем поза школоюПрипинення співпраці Комунікація з Замовниками/ Користувачами та їхніми батьками за межами уроку - заборонена. Якщо Виконавцеві (Викладачу) потрібно щось уточнити або запитати, Він/вона завжди можете звернутися до менеджерів. У разі підтвердження випадка комунікації між Виконавцем (Викладачем) та Замовником/ Користувачем поза школою, школа залишає за собою право миттєво припинити співпрацю зі Виконавцем (Викладачем).
   Ненадання довідки від лікаряНеоплата за відсутність на конкретномууроці Довідка – це підтвердження поважної причини скасування уроків. Якщо Викладач не може надати довідку, уроки на яких він був відсутній неоплачуються.
   Повідомлення про не можливість викладати на Платформі менше ніж за 14 календарних днів Неоплата за відсутність на конкретномууроці Менеджерам потрібен час щоб встигнути попередити всіх Замовників/Користувачів та встигнути підібрати гідну заміну для них.
   Недотримання правил школи75 грн За недотримання правил та вимог щодо порядку проведення уроків, визначених розділом 8 цієї Оферти, Компанія залишає за собою право оштрафувати Виконавця (Викладача), якщо батьки учня вимагатимуть компенсації за дане заняття.

   Важливо! Якщо скасування уроку / невихід на урок відбулося з поважної причини, ми завжди готові піти назустріч та виправити ситуацію. Викладач може подати апеляцію, якщо не погоджується зі штрафом. Для цього потрібно заповнити гугл форму

  17. Виконавець (Викладач) зобов'язаний вирішувати організаційні питання, пов'язані із виконанням ним своїх обов'язків за цією Офертою через відповідний відділ технічної підтримки Компанії.
 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором, Політикою конфіденційності, а також у випадках та розмірах, встановлених чинним законодавством України та нормами міжнародного права.
  2. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  3. У разі порушення Користувачем, прав інтелектуальної власності Компанії, Користувач сплачує Компанії на його вимогу компенсацію, гривневий еквівалент 1000 (одна тисяча) доларів США. Сторони погодилися, що ця умова Договору передбачена з метою захисту прав інтелектуальної власності Компанії та справедливої компенсації для Компанії у разі порушення Користувачем прав інтелектуальної власності Компанії. Користувач погоджується, що така компенсація буде справедливою.
  4. У разі невиконання Користувачем зобов'язання, передбаченого пунктом 7.1.8 Договору, в разі виявлення Компанією факту доступу третіх осіб до змісту курсу, Користувач зобов'язаний на вимогу Компанії сплатити штраф у розмірі гривневого еквіваленту 1000 (одна тисяча) доларів США за кожний випадок несанкціонованого надання доступу третім особам.
  5. Компанія не несе відповідальності за наслідки використання інформації Користувачем, отриманої на умовах цього Договору, відповідність її очікуванням Користувача.
  6. Компанія не відповідає та не надає гарантій за фактичне застосування Користувачем набутих знань та навичок отриманих в результаті споживання послуг Компанії, - коректне застосування набутих знань та навичок є повною відповідальністю Користувача.
  7. Компанія не несе відповідальності за:
   1. затримки або збої в процесі надання послуг, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах;
   2. систем переказів, банків, платіжних сервісів (систем) та затримки пов'язані з їх роботою;
   3. належне функціонування Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання. Компанія не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення Користувачів такими засобами.
   4. будь-які втрати Користувача (у тому числі, але не виключно, прямі або непрямі збитки, матеріальні втрати або моральну шкоду, інші негативні наслідки майнового або іншого характеру) у разі зміни або припинення чинності Даного договору або припинення користування послугами;
   5. неотримання Користувачем послуг чи їх неналежне (на думку Користувача) надання, Компанія не здійснює на користь Користувача жодних компенсаційних виплат чи відшкодування у будь-якій формі;
   6. наслідки дій Користувача, вчинених ним за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   7. втрату Користувачем логіну та/або паролю, необхідних для доступу до Облікового запису на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку (незалежно від того сталася така втрата внаслідок необережності чи протиправних дій третіх осіб). Будь-які дії, вчинені за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку з використанням логіну та паролю, згенерованих та використовуваних Користувачем для його ідентифікації на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку та авторизації в Обліковому записі, вважаються діями такого Користувача;
   8. порушення прав та законних інтересів третіх осіб, що відбулися внаслідок дій Користувача, у тому числі через поширення Користувачем будь-якої інформації за допомогою технічних можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунк;
   9. недосягнення Користувачем бажаного ним кінцевого результату, який він розраховував отримати внаслідок користування послугами, та відповідність послуг очікуванням Користувача;
   10. безпомилкову і безперебійну роботу Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, припинення доступу Користувача до Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, якщо це було пов'язано з технічними проблемами у функціонуванні апаратного чи програмного забезпечення.
   11. недбале ставлення Користувача до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних чи інших даних;
   12. неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань внаслідок недостовірності, недостатності та невчасності надання відомостей Користувачем або порушення Користувачем умов цього Договору.
  8. Користувач несе повну відповідальність за:
   1. надання даних про засоби зв'язку з ним (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), а також ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера телефону;
   2. достовірність, актуальність та повноту наданої інформації;
   3. в інших випадках, встановлених цим Договором, чинним законодавством України, нормами міжнародного права.
  9. Компанія несе відповідальність тільки у випадку наявності вини в її діях і лише в межах сплаченої Користувачем суми грошових коштів.
  10. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнуті до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.
 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення є наслідком дії обставин непереборної сили або випадку, за умови, що Сторона, яка порушила зобов’язання, доведе існування таких обставин.
  2. Непереборною силою в цьому Договорі вважаються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею, або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна, за умови вжиття звичайних для цього заходів, передбачити, а також не можна відвернути (уникнути) при всій турботливості і обачності, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, окупація, пожежі, бурі, нагромадження снігу або ожеледі, повені, урагани, руйнування блискавкою, тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, вихід з ладу машин і обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, тощо).
  3. Випадком у цьому Договорі вважаються будь-які несприятливі обставини суспільного життя (війна оголошена та неоголошена, революція, заколот, повстання, воєнні дії, блокада, громадські хвилювання, прояви тероризму, страйки, бойкоти, тощо), а також видання забороняючих або обмежуючих актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші дії (в тому числі незаконні) названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору, або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
  4. При виникненні обставин непереборної сили або випадку, строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків, а Сторона, що зазнала їх впливу звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань на строк дії таких обставин чи випадку та їх наслідків.
  5. Сторона, нездатна виконувати свої зобов’язання за Договором внаслідок обставин непереборної сили або випадку, повинна негайно, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин, письмово повідомити іншу Сторону. Документ Торгово-промислової палати України або уповноваженого органу державної влади надається на підтвердження обставин непереборної сили не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати виникнення таких обставин. Невиконання хоча б однієї з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на обставини непереборної сили або випадку як на підставу невиконання зобов’язань.
  6. Якщо дія обставин непереборної сили/їх наслідків або випадку продовжується понад 60 (шістдесят) календарних днів, будь-яка із Сторін має право припинити дію Договору за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення.
  7. Обставиною непереборної сили в цьому Договорі вважається особлива подія або обставина, яка одночасно відповідає сукупності таких ознак: (а) подія або обставина вийшла за межі контролю будь-якої із Сторін; (б) таку подію або обставину, Сторона, яка на неї посилається, обґрунтовано не могла передбачити перед укладенням Договору; (в) при виникненні такої події або обставини Сторона, яка на неї посилається, не може її уникнути або перебороти; (г) така подія або обставина не існувала на дату підписання договору.
  8. Не є обставиною непереборної сили недодержання своїх обов'язків Стороною, яка посилається на обставини непереборної сили, відсутність у Сторони необхідних коштів, коливання курсів валют.
  9. Сторона не може посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу для звільнення від виконання своїх зобов'язань, якщо хоча обставини непереборної сили виникли та об'єктивно існують, але вони не перешкоджають здійсненню Стороною своїх зобов'язань. Обов'язок доведення неможливості виконання зобов'язань за цим Договором через дію обставин непереборної сили покладається на Сторону, яка посилається на дію таких обставин.
 11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ)
  1. Збір та використання Компанією особистої інформації Користувачів здійснюється відповідно до Політики конфіденційності.
 12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
  1. Цей Договір вступає в силу для кожного окремого Замовника/Користувача/ Виконавця (Викладача) в момент вчинення таким Користувачем конклюдентних дій та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.
  2. Договір може бути припинено/розірвано у разі:
   1. Повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором;
   2. Розірвання відносин із Користувачем через порушення ним умов цього Договору;
   3. З ініціативи однієї із Сторін (Сторони мають право розірвати договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення договору);
   4. В інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
  3. Компанія може в односторонньому порядку розірвати цей Договір та, як наслідок, заблокувати доступ до послуг у разі виявлення публічного розповсюдження матеріалів або інформації, отриманих у процесі надання послуг та/або передачі доступу до послуг третім особам, які не є Стороною Договору. Порушення можуть бути зафіксовані скріншами екранів, програмними засобами або фактами доступу до Облікового запису третіх осіб або будь-якими іншими розумними засобами.
  4. У разі розірвання/припинення дії Договору, включаючи запит Користувача, Компанія видаляє всі дані Облікового запису без можливості відновлення. Моментом припинення дії цього Договору є видалення Облікового запису Користувача.
  5. Моментом припинення чинності оферти вважається момент її відкликання Компанією у будь-який спосіб або момент повного припинення функціонування Веб-сайту та /або Мобільного застосунку.
  6. Користувач має право відмовитися від цього Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це Компанію.
  7. У разі відмови Замовника/Користувача/ Виконавця (Викладача) від послуг Компанія повертає Замовнику кошти у розмірі вартості сплачених, але не наданих послуг з урахуванням умов цього Договору, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання Компанією заяви про повернення коштів.
  8. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути, щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви однієї зі Сторін, що передана засобами поштового або електронного зв’язку. Досудовий розгляд спорів є обов'язковим для Сторін.
  2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів Сторонами не досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
 14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  1. Об'єктом інтелектуальної власності є всі матеріали розміщені на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку та матеріали занять, відкритих уроків, вебінари, тренінги, у формі виступів, лекцій, промов; аудіо- та відеоуроки (заняття), записи онлайн-трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, текст, статті, інформаційні, навчальні та будь-які інші матеріали (у письмовій чи електронній формі), презентації, результати виконаних завдань, а також будь-які інші об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, дизайн, знаки для товарів та послуг (торговельні марки), логотипи, ноу-хау та інші об'єкти інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством України.
  2. Компанія є єдиним власником усіх прав інтелектуальної власності, пов'язаних з послугами, Веб-сайтом та/або Мобільним застосунком, його контентом (зокрема, повідомленнями, зображеннями, дизайном, логотипами, відеозаписами, звукозаписами, текстами, даними та графіками) та програмним забезпеченням та базами даних , що забезпечують їхнє функціонування. Компанія також використовує Об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть належати іншим особам на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
  3. Якщо будь-коли під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором Користувач буде створювати будь-які Об'єкти інтелектуальної власності, то, укладаючи цей Договір, він підтверджує, що з моменту їх створення він передає Користувачу всі майнові права інтелектуальної власності, передбачені п. 14.7. Договору, на такі Об'єкти інтелектуальної власності та Компанія може вільно використовувати, відчужувати або передавати їх будь-яким третім особам на свій розсуд у будь-який час з моменту створення Об'єктів інтелектуальної власності Користувачем під час виконання зобов'язань за Договором, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
  4. Користувач не має права без письмової згоди Компанії передавати доступ до отриманих записів занять, навчальних, інформаційних та інших матеріалів, інших Об'єктів інтелектуальної власності, наданих Компанією Користувачеві або створених Користувачем (самостійно або у співавторстві з іншими особами) для виконання умов цього Договору, а також передавати самі Об'єкти інтелектуальної власності та майнові права на ці Об'єкти інтелектуальної власності, передбачені п.14.7. Договору, третім особам опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати з комерційною метою, крім як на виконання умов цього Договору. Користувач має право використовувати Об'єкти інтелектуальної власності виключно з метою виконання умов цього Договору.
  5. Компанія надає Користувачам невиключне, особисте та невідчужуване право користування Веб-сайтом відповідно до цілей Веб-сайту та/або Мобільним застосунком та умов цього Договору.
  6. Забороняється будь-яке інше використання або експлуатація Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, його контенту без попереднього письмового дозволу Компанії, а саме:
   1. відтворення, зміна, адаптація, розповсюдження, публічна презентація та розповсюдження Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, послуг та контенту, за винятком того, що прямо дозволено Компанією;
   2. декомпіляція та зворотний інжиніринг Веб-сайту та/або Мобільного застосунку або послуг;
   3. вилучення або спроба вилучити (зокрема, з використанням програм/роботів, які вилучають дані або інших подібних засобів для збору даних) істотну частину даних Сервісу.
  7. Майнові права інтелектуальної власності
   1. Користувач передає всі майнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності Компанії з моменту створення Користувачем таких Об'єктів інтелектуальної власності під час отримання послуг, виконання зобов'язань за Договором. У разі якщо чинним законодавством встановлено вимоги про вчинення певних (додаткових) обов'язкових дій для передачі майнових прав на Об'єкт інтелектуальної власності, майнові права переходять до Компанії з моменту вчинення цих дій, а Користувач зобов'язується вчинити всі необхідні дії для забезпечення передачі майнових прав Компанії, в тому числі, але не обмежуючись: підписати окремий договір з Компанією про передачу майнових прав інтелектуальної власності, сприяти державній реєстрації такого договору, якщо цього вимагає Компанія або чинне законодавство, не реєструвати на себе або на третіх осіб інтелектуальної власності, створеної під час отримання послуг, виконання зобов'язань за Договором, та не передавати їх третім особам.
   2. До майнових прав інтелектуальної власності за цим Договором належать, зокрема, але не обмежуючись:
    1. право використання об'єктів інтелектуальної власності;
    2. виключне право дозволяти третім особам використання об'єктів інтелектуальної власності та будь-яких похідних творів, створених на їх основі;
    3. виключне право перешкоджати та/або забороняти неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності третім особам;
    4. право поширювати Об'єкти інтелектуальної власності шляхом першого продажу, відчуження іншим способом, включаючи здачу в майновий найм, прокат, шляхом іншої передачі до першого продажу екземплярів Об'єктів інтелектуальної власності;
    5. право надавати доступ до відтворених у будь-якій матеріальній формі Об'єктів інтелектуальної власності необмеженому колу осіб, у тому числі шляхом надання мережевого доступу, включаючи Інтернет та іншими способами;
    6. право змінювати, перекладати, адаптувати та іншим чином створювати похідні твори на основі або з використанням об'єктів інтелектуальної власності;
    7. права покращувати, переробляти, використовувати частинами та будь-яким іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності, створені Користувачем або за його участі під час виконання зобов'язань за цим Договором, без попереднього погодження з ним;
    8. право копіювати, виробляти, розповсюджувати, продавати, здавати в оренду, передавати, відступати, надавати ліцензії та субліцензії на Об'єкти інтелектуальної власності;
    9. право подавати заявки на реєстрацію авторських прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг та інших видів об'єктів інтелектуальної власності в Україні та у всьому світі на основі об'єктів інтелектуальної власності;
    10. право імпортувати та експортувати об'єкти інтелектуальної власності;
    11. право зберігати конфіденційність за будь-якою інформацією, пов'язаною з Об'єктами інтелектуальної власності;
    12. право на здійснення реклами Об'єктів інтелектуальної власності у будь-якому вигляді, будь-якими засобами, через Інтернет, по радіо, телебаченню, у друкованих та інших засобах масової інформації, іншим способом;
    13. будь-які інші майнові права інтелектуальної власності, які можуть бути передбачені чинним законодавством залежно від виду Об'єкта інтелектуальної власності.
   3. Усі майнові права інтелектуальної власності, зазначені у пункті 14.7.2 цього Договору, передаються Компанії на всю територію таких прав (територію всіх країн світу, якщо інше не передбачено правовстановлюючими документами на Об'єкт інтелектуальної власності або чинним законодавством України) без обмеження та на весь термін дії таких прав.
   4. Користувач зобов'язаний виконати все необхідне, що може вимагатися або бути бажаним для отримання відповідних форм охорони для об'єктів інтелектуальної власності та надання всіх прав Компанії на такі об'єкти. Користувач передає Компанії всі майнові права на створені ним під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором Об'єкти інтелектуальної власності.
   5. Усі права та зобов'язання відповідно до цього розділу зберігають повну юридичну силу після припинення цього Договору до закінчення встановленого законодавством терміну дії майнових прав Компанії на Об'єкт інтелектуальної власності, створений Користувачем під час отримання послуг, виконання зобов'язань за цим Договором.
  8. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
   1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на Об'єкти інтелектуальної власності належать Користувачу тією мірою, якою це визначається законодавством України.
   2. Користувач дає Компанії право доопрацьовувати, переробляти, адаптувати, використовувати частинами та іншим чином змінювати Об'єкти інтелектуальної власності без попереднього узгодження з Користувачем. Користувач погоджується з тим, що такі зміни не вважатимуться порушенням його виключного немайнового права на цілісність об'єктів інтелектуальної власності.
   3. Користувач, який отримав доступ до будь-яких об'єктів інтелектуальної власності Компанії, а також до інших об'єктів інтелектуальної власності, що перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні Компанії, зобов'язаний не порушувати таких прав, а також будь-якими засобами запобігати можливим порушенням таких прав.
 15. ІНШІ УМОВИ
  1. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Компанією в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача . Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Користувач вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Веб-сайті за адресою: https://justschool.me/ru/privacy та/або https://justsmart.com.ua/uk та/або в Мобільному застосунку.
  2. Зміни або доповнення внесені Компанією у договір не поширюються на Користувача якому в момент внесення змін надаються вже оплачені послуги по попередній версії договору, якщо тільки ці зміни не зумовлені змінами законодавства або інших нормативно правових актів. Якщо після внесення змін і/або доповнень Користувач проводить оплату за нові/інші послуги то вважається що він прийняв такі зміни і/або доповнення.
  3. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Компанія має якнайшвидше вжити заходів, щодо зміни договору в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
  4. Документи та інформація, надіслані шляхом електронного листування однією Стороною, вважаються отриманими іншою Стороною в день їх відправлення, а терміни, перебіг яких залежить від часу одержання документа Стороною, починають обчислюватися з наступного дня.
  5. Контактними e-mail адресами вважаються з боку Користувача: адреса вказана ним при реєстрації (або інша e-mail адреса яку він наддасть Компанії в процесі співпраці) з боку Компанії support@justschool.me / support@justsmart.com.ua. Листи, відправлені з даних e-mail адрес, вважаються відправленими уповноваженими представниками сторін і можуть використовуватись як доказами при проведені переговорів та/або при судовому розгляді.
  6. Веб-сайт та/або Мобільний застосунок може містити посилання на інші Веб-сайти та/або Мобільні застосунки. Дані Веб-сайти та/або Мобільні застосунки не знаходяться під контролем Компанії та Компанія не несе відповідальності за зміст даних Веб-сайтів та/або Мобільних застосунків та зміст Веб-сайтів та/або Мобільних застосунків, посилання на які знаходяться на даних Веб-сайтах та/або Мобільних застосунках. Посилання на інші Веб-сайти та/або Мобільні застосунки які можуть бути включені до Веб-сайту та/або Мобільного застосунку додаються лише для зручності Користувачів та не означають згоду Компанії зі змістом даних Веб-сайтів та/або Мобільних застосунків.
  7. Користувач не має права поступатися повністю або частково своїми правами згідно з цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Компанії.
  8. Компанія може без будь-яких застережень/попереджень та у будь-який час передавати або переуступати права та обов'язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.
  9. Цей Договір, Політика конфіденційності, а також будь-які інші політики, правила, угоди, умови та повідомлення Компанії, які пов'язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, доступні на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку та можуть надсилатися в електронних повідомленнях та становлять цілісну угоду між Користувачем та Компанією.
 16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

  ФОП: Фурманенко Ігор Русланович
  Адреса: 01054, місто Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 46/11, квартира 29
  РНОКПП/ЄДРПОУ: 3369314596Редакція від «22» січня 2024 року.