Політика конфіденційності

Викладений нижче текст Політики конфіденційності розроблений ФОП Фурманенко Ігор Русланович (надалі – «Правовласник» та/або «Компанія») та адресований невизначеному колу осіб, Користувачам Веб-сайту https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua та/або Мобільному застосунку в мережі Інтернет та визначає порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Веб-сайту та/або Мобільному застосунку та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

Якщо ви не погоджуєтесь з умовами даної Політики конфіденційності, або іншими документами розміщеними Правовласником на Веб-сайті не використовуйте Веб-сайт та/або Мобільний застосунок.

 1. Терміни та визначення

  Веб-сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет. Адреса Веб-сайту в мережі Інтернет https://justschool.me/uk та/або https://justsmart.com.ua/uk.
  Мобільний застосунок – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку (застосунку) для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «JustSchool - English online», який надається Компанією Користувачу (Субєкту персональних даних) у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для отримання доступу до послуг Компанії;
  Платформа – технологічна платформа у вигляді взаємопов’язаної сукупності комп’ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), що призначена для автоматизованого моніторингу, надання та/або отримання Послуг, збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення даних про Замовлення, які були здійснені на ній Користувачами, та про пропозиції Послуг, які були розміщені Компанією, надавати оцінки тощо. Платформа є результатом комп’ютерного програмування, що належить до програмної продукції;
  Користувач – будь-яка особа, яка відвідує Веб-сайт та/або Мобільний застосунок не залежно від мети.
  Сторони – Компанія та/або Правовласник та Користувач.
  Законодавство України – система законів та інших нормативних актів, що приймаються Верховною Радою України та вищими органами виконавчої влади, — постанови Верховної Ради, укази Президента України, постанови і декрети Кабінету Міністрів України, а також норм міжнародних нормативно правових актів, договорів, угод, конвенцій, протоколів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
  Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами та Компанією), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні власного Облікового запису на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуки, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Компанії, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається Компанії, та може включати в себе запис одного або декількох cookie або анонімних ідентифікаторів.
  Файли cookie – це файли, створені веб-сайтами, які відвідує Користувач. Вони спрощують роботу в Інтернеті, зберігаючи інформацію веб-перегляду. За допомогою файлів cookie ви зможете не виходити з облікового запису на веб-сайтах, зберігати налаштування Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та показувати відповідний вміст.
  База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
  Володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
  Відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;
  Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
  Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
  Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.
  Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.
  Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.
  Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.
 2. Загальні положення
  1. Дана Політика обов’язкова для застосування відповідальною особою та співробітниками Компанії, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.
  2. Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Компанією.
  3. Розпорядником Даних є ФОП Фурманенко Ігор Русланович (РНОКПП/код ЄДРПОУ: 3369314596).
  4. Користувач, здійснивши реєстрацію на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку, вносить при цьому свої персональні дані та/або надає ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Веб-сайту та/або використовуючи будь-яку частину Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, шляхом надання згоди – активував кнопку «продовжити» («зареєструватись») та/або активував (натиснув) кнопку «оформити замовлення» через форму Веб-сайту та/або Мобільного застосунку (галочка) та/або самостійно вносить Дані, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики та надає ФОП Фурманенко Ігорю Руслановичу, а також третім особам, які надають послуги ФОП Фурманенко Ігорю Руслановичу, включно, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надаючи фінансові послуги, дозвіл на обробку власних персональних даних.
  5. Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Компанії, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності до цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
  6. Компанія не здійснює обробку даних, які стосуються расового, етнічного походження, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних, світоглядних та інших переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, громадських організаціях а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних). Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, також не обробляються.
  7. Користувач не має право використовувати Веб-сайт та/або Мобільний застосунок, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.
  8. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.
  9. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в документах/договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.
 3. Перелік баз персональних даних.
  1. Правовласник є власником наступних баз персональних даних: база персональних даних клієнти.
 4. Мета обробки персональних даних.
  1. Збір та обробка персональних даних здійснюється відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських та податкових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані послуги, товари відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ведення бухгалтерського та управлінського обліку та інших обов'язків покладених законом на володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.
  3. Метою обробки персональних даних є ідентифікація Користувача як клієнта Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, постачання/продажу товарів, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, з метою покращення якості надання послуг, аналізу активності Користувачів, управління трафіком на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; для забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди Користувача, Правил розміщення інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку, Правил публікації відгуків.
  4. Метою обробки персональних даних є створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання повідомлень у вигляді email-листів, SMS-повідомлень, сповіщень у Мобільному застосунку, сповіщень у веб-браузері, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності, здійснення пошуку по ключовим словам, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції рекламні кампанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо послуг та/або товарів, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких послуг та/або товарів та ін.
  5. Компанія може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у даному розділі.
 5. Порядок обробки персональних даних. Отримання згоди, повідомлення про права.
  1. Обробка персональних даних, що здійснюється на виконання мети обробки передбаченої розділі 4 даного Положення, здійснюється на підставі статті 11 Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Обробка персональних даних, здійснюється на підставі згоди суб'єкта персональних даних або на виконання акцептованих суб'єктом персональних даних оферт.
  3. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:
   документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
   електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних за можливості засвідчений електронним підписом суб’єкта персональних даних.
   відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень в тому числі через форму Веб-сайту та/або Мобільного застосунку (галочка), або через активацію (натиск) на кнопку «Прийняти».
  4. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
 6. Дані які також можуть збиратися.
  1. Компанія може також збирати наступні Дані:
   інформація про обліковий запис Користувача, логін та пароль, номер телефону, адреса електронної пошти, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача до служби підтримки Веб-сайту та/або Мобільного застосунку;
   інформація, яку Користувачі надають Компанії при укладенні договорів про надання послуг/купівлі-продажу товару та/або послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку;
   інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами та Компанією на Веб-сайті та/або в Мобільному застосунку в тому числі для здійснення і підтвердження угод, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувачів при необхідності, інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення;
   дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про Веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні дані (у випадку, якщо Користувач використовує Мобільні Застосунки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Веб-сайтом та/або Мобільним застосунком, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
   інформація про дії Користувача на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку (споживча поведінка щодо придбаних послуг, товарів на Веб-сайті та/або Мобільному застосунку);
   інформація, розміщена або надана Користувачем в процесі їх участі в бонусних програмах, акціях, спеціальних пропозиціях, організатором яких є Компанія;
   інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Компанії;
   інформація отримана Компанією в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб;
   Файли cookies.
 7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники Володільця бази персональних даних, строк зберігання персональних даних.
  1. База персональних даних обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів.
  2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у даній політиці та у наказі.
  3. Відповідальна особа зобов’язана:
   знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
   розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
   забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
   дотримуватись та контролювати дотримання іншими співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
   повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних негайно але не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
   забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних (не залежно від форми надання такої згоди) та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.
  4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:
   отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;
   робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
   брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
   вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
   підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
  5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів Володільця бази персональних даних, щодо обробки і захисту персональних даних, а у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.
  6. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються.
  7. Для визначення відповідного періоду зберігання Компанія визначає характер та категорію персональних даних, цілі, для яких він їх обробляє, та чи може він досягти цих цілей іншими засобами. Як правило, термін обробки персональних даних складає не більше 2555 днів з дати подання податкових звітів за період, протягом якого відбулася відповідна угода. Вказаний час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України про умови зберігання документів, пов'язаних із нарахуванням та сплатою податків та зборів.
  8. Персональні дані мають бути видалені чи знищені з баз персональних даних у випадках, встановлених законодавством України та/або міжнародним законодавством.
  9. Персональні дані зберігаються не більше, ніж необхідно відповідно до їх обробки.
  10. Компанія вносить зміни за Вашим запитом до персональних даних, якщо ці дані є недостовірними, неточними або неактуальними.
 8. Права суб’єкта персональних даних.
  1. Суб’єкт персональних даних має право:
   знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце перебування володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
   отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
   на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
   отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
   пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
   пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
   на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження;
   звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних. Застосовувати усі можливі засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 9. Порядок опрацювання запитів суб’єкта персональних даних.
  1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
  2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
  3. Суб’єкт персональних даних для отримання будь-яких персональних даних про себе подає запит щодо доступу (далі — запит) володільцю бази персональних даних.
  4. У запиті зазначаються:
   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання/перебування і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
   інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
   перелік персональних даних, що запитуються
   відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази.
  5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня його надходження. В даний строк володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, чи буде запит задоволено чи відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, яка передбачена у відповідному нормативно-правовому акті.
  6. Запит задовольняється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його надходження, якщо інший строк не передбачений законом.
 10. Розкриття інформації про персональні дані третім особам.
  1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами даної політики та умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, з метою виконання взятих зобов'язань перед суб'єктом персональних даних або відповідно до вимог закону.
  2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
  3. Суб’єкт відносин, пов’язаний з персональними даними, який бажає отримати будь-які персональні дані подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
  4. У запиті зазначаються:
   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
   найменування, код-ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підписує запит(для юридичної особи — заявника);
   підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
   прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
   перелік персональних даних, що запитуються;
   відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
   мета запиту.
  5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, чи буде запит задоволене чи відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, яка передбачена у відповідному нормативно-правовому акті.
  6. Запит задовольняється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
  7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати 45 (сорока п’яти) календарних днів.
  8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
  9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
   прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
   дата відправлення повідомлення;
   причина відстрочення;
   строк, протягом якого буде задоволено запит.
  10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.
  11. У повідомленні про відмову зазначаються:
   прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
   причина відмови.
  12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.
  13. Компанія залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Компанією неправомірних дій Користувачів Веб-сайту та/або Мобільного застосунку та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
 11. Зміна/видалення даних або відкликання згоди
  1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку персональних даних через свій Обліковий запис або, шляхом направлення запиту на електронну адресу support@justschool.me / support@justsmart.com.ua.
  2. Після отримання такого повідомлення обробка персональних даних Користувача буде припинена, а його персональні дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
  3. Функціонування деяких можливостей Веб-сайту та/або Мобільного застосунку, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.
 12. Інші умови
  1. Компанія залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на відповідній сторінці Веб-сайту. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Веб-сайтом та/або Мобільним застосунком.
  2. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
  3. У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, Правовласник змінює в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.


Редакція від «22» січня 2024 року.